Fundació

Nom:
Fundació Atlético Baleares
CIF:
G-57526402
Nº de Registre:
100000000260
Seu social:
C. Gregorio Marañón nº 1, campo de fútbol de la FFIB “Son Malferit” 07007 Palma – Illes Balears
Pàgina web:
https://www.atleticobaleares.com
Correu electrònic:
fundacio@atleticobaleares.com
Telèfon:
(+34) 971 274 560

La idea de gestar una fundació vinculada al Club Esportiu Atlètic Balears es remunta a finals del Segle XX.

En 1999, l’escriptor i poeta Guillem Soler va organitzar una exposició col·lectiva d’artistes anomenada 30 artistes per la Fundació Atlètic Balears, que van donar gratuïtament al club les seves obres per a promoure la gestació d’una fundació. L’exposició va ser mostrada al públic en el Casal Solleric de Palma de Mallorca.Malgrat tot, la iniciativa no va tenir solució de continuïtat a causa de la creixent inestabilitat institucional del club en aquells anys.

A partir d’2005, i coincidint amb la recuperació del club, va tornar a parlar-se de la constitució de la Fundació fins signar la seva constitució davant notari el 21 de setembre de 2007.

El Patronat va estar compost inicialment per Gabriel Planisi Marín, Jaume Fuster Carbonell i Domènec Noguera Coll. El primer president de la Fundació va ser Gabriel Planisi Marín i des de març de 2008 a febrer de 2011 la presidència va correspondre a Fernando Miró Cortés. Des de llavors el president va ser Pere Cladera Colom fins a l’agost de 2012. Actualment el càrrec està pendent de renovació.

A priori la Fundació anava a gaudir de recursos econòmics propis, provinents principalment de gestionar els ingressos de la publicitat del Estadi Balear i de canalitzar les ajudes institucionals dirigides al club. A més, incorporava al seu patrimoni fundacional l’obra pictòrica donada pels 30 artistes mallorquins que van protagonitzar l’exposició del Casal Solleric a 1999. Malgrat tot, la Fundació prou feines va ser operativa durant aquests anys.

En dates recents se li ha donat un nou impuls després de la designació del seu actual president i la presentació en societat del nou projecte de Fundació alRestaurant Bahía Mediterráneo el 24 de febrer de 2011.

P