Acreditacions per a mitjans de comunicació: S’ha d’emplenar el formulari que teniu a continuació. Per mitjà, s’acreditaran per regla general màxim 2 persones. Si teniu qualque dubte podeu contactar amb premsa a través del correu electrònic premsa@cdatb.com

Nom

Email

Mitjà de comunicació

Assumpte

Missatge

Acreditacions per a tècnics i clubs: S’ha d’enviar un correu electrònic a admin@cdatb.com indicant nom, llinatges, dni, telefon mòbil, e-mail, club, i número de persones a acreditar. Si és per a tècnics no relacionats directament amb el partit, només s’acreditarà al mateix.

Les acreditacions hauran d’enviar-se com a molt tart el dijous abans del partit a les 20h.

Pels mitjans de comunicació locals, s’acceptaran acreditacions per a tota la temporada. No és necessari fer la sol·licitut cada jornada.

La no contestació de la sol.licitud s’ha d’entendre com acceptació de l’acreditació per part del nostre club.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que els dades personals s’integraran en un fitxer del CD Atlético Baleares SAD. Té dret a conèixer, rectificar o cancel•lar les seves dades personals. Si no vol rebre cap informació o vol efectuar una modificació, li preguem que ens ho comuniqui per escrit pel mateix mitja que s’hagi adreçat anteriorment a nosaltres, indicant clarament totes les seves dades.